Aj logo

test index.php headline

Villa OKA Kirkkonummi

Villa OKA on Kirkkonummen Sundsbergiin vuonna 2017 valmistuva omakotitalo. Rakennustyöt ovat käynnistyneet lokakuussa 2016. Kohteesta on valmistettu virtuaalimalli 3D-suunnitelman tarkasteluja varten.

test index.php headline

Sponda Oyj Naulakatu 3 Tampere

Toimitilarakennuksen uudistus n. 15.000 m2 2017-2019. Kohde sijaitsee Tampereen tulevan Kansiareenan naapurina ja on läpikäynyt täydellisen kunnostuksen 1980-luvun teollisuusrakennuksesta muuntojoustavaksi moderniksi monitilatoimistoksi. Kohteen käyttäjiä on mm. Amer Sports, Pirkanmaan Monetra Oy, Visma Oyj ja useita muita IT-alan yrityksiä.

test index.php headline

Microsoft Tampere 2014

Toimistotilojen muokkaus uuden konseptin mukaisiksi monitilatoimistoiksi.

test index.php headline

Insta E pääkonttori Tampere 2014

Insta Group on suomalainen perheyritys, johon kuuluvat teollisuusautomaatioon erikoistunut Insta Automation Oy, kriittisiä tilannetietoisuus– ja tietoturvaratkaisuja kehittävä Insta DefSec Oy, ilmailun elinkaaripalveluita tuottava Insta ILS Oy sekä virtuaaliteknologioihin ja innovatiivisiin palveluihin keskittyvä Insta Innovation Oy.
Arkjaatiset on suunnitellut Instan eri osille useita hankkeita vuodesta 2008 alkaen. Uusi pääkonttori valmistui kesällä 2014 sisältäen yhtiön vierastilat, tuotekehitystiloja ja koko Sarankulman Insta-kampusta palvelevan Sara-henkilöstöravintolan. Arkjaatiset Oy suunnitteli kohteen alkuluonnoksista sisustuksiin asti. Työympäristösuunnittelua tehtiin yhteistyössä Workspace Oy:n kanssa.

test index.php headline

A-insinöörit pääkonttori 2006

Uudisrakennus sijaitsee Tampereen keskustassa. Erityishaasteen suunnittelulle toi tontin läpi kulkevat Anttilan tavaratalon kellariin johtava huoltoliikenne sekä paikoitustaloon toiseen kerrokseen johtavat ajorampit. Hankkeen rakennuttajana toimi Tampereen Pysäköintitalo Oy ja pääkäyttäjäksi tuli A-insinöörit eri osastoineen.

test index.php headline

Nordea Vallila talo C 2006

C-talo on 40.000 m2 toimistorakennus Helsingin Vallilassa. Rakennus uudistetiin 2000-luvun alkuvuosina vastaamaan nykyaikaisten toimistorakennusten laatutasoa. Pääaulaa uudistettiin hienovaraisesti rakennuksen alkuperäinen arkkitehtuuri säilyttäen.

test index.php headline

Koskilehmus Tampere 2005

Hankkeen tontti sijaitsee Tampereella Tampellan entisellä tehdasalueella. Kohteesta järjestettiin yhteistyössä Suomen arkkitehtiliitto SAFAn arkkitehtuurikutsukilpailu. Arkjaatiset Oy:n voittanut ehdotus perustui muuntojoustavaan toimistorunkoon ja avotoimistoksi muutettuun aiempaan veturien kokoonpanohalliin. Toimistotilojen heikon kysynnän johdosta hanke muutettiin sittemmin asuntokohteeksi.

test index.php headline

Valtion virastotalo Seinäjoki 2003

Senaatti-kiinteistöjen n. 6000 m2 hanke rakennettiin verohallinnon ja Ympäristökeskusta varten. Hanke sijaitsee arkkitehtonisesti vaativalla paikalla rajautuen suoraan Alvar Aallon suunnittelemaan Seinäjoen Aalto-keskukseen.

test index.php headline

Nordea Vallila Talo R 2003

R-talo on Helsingin Vallilassa sijaitseva alun perin sokeri-ja siirappitehtaaksi 1800-luvun lopulla rakennettu tehdas, joka sittemmin on toiminut myös Sisu-autotehtaan vaihteistojen kokoonpanotehtaana. Rakennus oli otettu pankin toimistokäyttöön jo 80-luvulla. 2000-luvun alun kunnostuksissa talon julkisivuja kunnostettiin, suunnittelua tehtiin yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Sisätilat kunnostettiin monitilatoimistoiksi ottamalla esiin rakennuksen alkuperäisrakenteita 80-luvulla piiloon jääneiden perustoimistokunnostusten jäljiltä. Lopputuloksena on varsin omaleimainen moderni loft-tyyppinen toimisto vanhassa ”hillotehtaassa”.

test index.php headline

Patria Vehicles pääkonttori 2002

Patria Vehiclesin noin 3000 m2 pääkonttori sijaitsee yhtiön Hämeenlinnan tehdasalueen porttirakennuksena. Rakennusta laajennettiin n. 2000 m2 osalla 2000-luvun loppupuoliskolla. Rakennuksen julkisivut on muurattu punatiilestä mukautuen alueen vanhaan tehdasrakennuskantaan.