Aj logo
herokuva

Arkkitehtitoimisto Arkjaatiset Oy

on vuonna 1986 perustettu arkkitehtitoimisto, jonka suunnittelemia kohteita sijaitsee monin paikoin Suomessa ja Euroopassa. Toimiston osakkaita ovat tasaosuuksin arkkitehdit SAFA Katri ja Mikko Jaatinen. Toimisto on keskittynyt toimistorakennusten, työympäristön ja korkeateknologian tuotekehitystilojen suunnitteluun.


Toimiston asiakkaita ovat Suomen suurimmat liike- ja kiinteistöyhtiöt kuten Nokia Oyj, Nordea Oyj, Technopolis Oyj, Senaatti-kiinteistöt sekä Sponda Oyj. Toteutettuja kohteita on noin 330.000 m2 uudisrakennuksia sekä 200.000 m2 kunnostuksia. Kohteet ovat pääosin erilaisia toimisto– ja tuotekehitysrakennuksia ja ne on suunniteltu usein alkaen hankesuunnitelmista ja päätyen sisustuksiin. Kohteet ovat sisältäneet useita henkilöstöravintoloita, työterveysasemia,  koulutustiloja, näyttelytiloja ja edustustiloja. Noin 16.500 työntekijää työskentelee Arkjaatiset Oy:n suunnittelemissa toimitiloissa.


Arkjaatiset Oy:n suunnittelu perustuu korkealuokkaisten CAD-järjestelmien hyödyntämiseen. Ohjelmistorunkona on Autodeskin AutoCAD– ja Revit-ohjelmistot uusimpine sovelluksineen. Toimiston monivuotisena suunnittelumenetelmänä on ollut 3D-mallinnus visualisointeineen. Sisustuksia, rakennuksia tai kokonaisia kortteleita kuvaavat bittivirrat muutetaan ensin reaalimaailmaa muistuttaviksi kuviksi ja siitä edelleen tarkasti visualisointeja vastaavaksi rakennetuksi todellisuudeksi.