Aj logo

Cargotec Oyj osaamiskeskus 2012

Cargotec Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka toimittaa lastinkäsittelyratkaisuja laivoihin, satamiin, terminaaleihin ja lähikuljetuksiin. Yhtiö rakennutti 2010-2012 n. 20.000 m2:n laajuisen uuden osaamis– ja teknologiakeskuksen Tampereen Ruskoon.

Kohde sisälsi erillisen toimisto-tuotekehitysrakennuksen ja prototyyppipajan sekä ajorata-koekentän erilaisten satamalaitteiden testaamista varten.

Kohde sai Tampereen ympäristö- ja rakennusjaoston Hyvän rakentamisen palkinnon 2012. Kohteen sisustussuunnittelusta vastasi dSign Vertti Kivi & Co. Sisäkuva Kari Palsila