Koskilehmus Tampere 2005

Hankkeen tontti sijaitsee Tampereella Tampellan entisellä tehdasalueella. Kohteesta järjestettiin yhteistyössä Suomen arkkitehtiliitto SAFAn arkkitehtuurikutsukilpailu. Arkjaatiset Oy:n voittanut ehdotus perustui muuntojoustavaan toimistorunkoon ja avotoimistoksi muutettuun aiempaan veturien kokoonpanohalliin. Toimistotilojen heikon kysynnän johdosta hanke muutettiin sittemmin asuntokohteeksi.